Szpital

Jakość naszych usług

Akredytacja

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu jest szpitalem akredytowanym.

 

 1logo 1

 

Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości bardzo szczegółowo określa wymagania dla jednostek świadczących usługi zdrowotne. System zbudowany w odpowiedzi na wymogi akredytacyjne z całą pewnością jest bardziej bezpieczny, uzbrojony w mechanizmy reakcji na różnorodne sytuacje.

 

ISO - System Zarządzania Jakością certyfikowany na zgodność z normą EN ISO 9001:2008

 

Zakres Systemu Zarządzania Jakością 
Wysokospecjalistyczna Diagnostyka, Leczenie i Opieka nad Pacjentem w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych. 

 

O systemie zarządzania jakością słów kilka...

System zarządzania jakością to ogół standardów ubezpieczających proces leczenia i opieki, tworzonych w zgodzie z najlepszą wiedzą medyczną, organizacyjną oraz wymaganiami prawa, gwarantujących bezpieczeństwo pacjentom i pracownikom, zaprowadzających ład organizacyjny w szpitalu.

 

System oznacza kompatybilny, komplementarny i zdrowy mechanizm, eliminujący medyczne zdarzenia niepożądane i błędy organizacyjne.

 

Tworząc nowe rozwiązania, doskonaląc już istniejące, budujemy system bezpieczny, przejrzysty, przyjazny pracownikom i pacjentom. System zarzadzania jakością szczegółowo został opisany w dokumencie Księga Jakości Deklarację jakości usług świadczonych na rzecz Pacjenta zawarta jest w Polityce Jakości Szpitala.

 

Certyfikat (polska wersja językowa)

Szpital Kliniczny Swiecickiego PCA-QMS17-0011

 

 

Certificate (english version)

Szpital Kliniczny Swiecickiego PCA-QMS17-0021

 

 

Polityka jakości

Pobierz politykę jakości

 

Księga jakości

Pobierz księge jakości