Administracja

Administracja

Sorry, this page is available only in Polish.

Struktura organizacyjna administracji

 

 

JednostkaStanowiskoNr telefonu
Kancelaria Ogólna Szpitala   (61) 869-16-20
  (61) 869-12-65
Dział Spraw Pracowniczych
Kierownik: Anna Klimowicz
Kierownik (61) 869-16-15
DSP (61) 869-12-91
DSP (61) 869-15-67
DSP (61) 869-15-99
DSP (61) 869-16-50
DSP (61) 869-16-80
DSP (61) 869-17-15
Dział Księgowości Główny Księgowy (61) 869-12-13
Zastępca Głównego Księgowego (61) 869-15-71
Rozliczenia z kontrahentami - faktury sprzedaż (61) 869-18-48
Sprzedaż szpitala - faktury zakupowe (61) 869-12-64
Zakupy szpitala - płatności (61) 869-12-14
Dział Statystyki, Rozliczeń i Sprzedaży Usług Medycznych
Kierownik: Barbara Stawarz
Kierownik (61) 869-11-11
Sekcja Rozliczeń (61) 869-17-22
Sekcja Rozliczeń (61) 869-17-62
Sekcja Ruchu Chorych i Statystyki (61) 869-17-21
Sekcja Ruchu Chorych i Statystyki (61) 869-16-69
Sekcja Ruchu Chorych i Statystyki (61) 869-11-61
Sekcja Ruchu Chorych i Statystyki (61) 869-12-10
Sekcja Rejestratorek Medycznych
(Rejestracja Centralnej Izby Przyjęć)
(61) 869-17-35
Sekcja Rejestratorek Medycznych
(Rejestracja Centralnej Izby Przyjęć)
(61) 869-17-36
Sekcja Sprzedaży Usług Medycznych (61) 869-15-66
Stanowisko ds. Badań Klinicznych (61) 869-16-42
Sekcja Planowania Przyjęć (61) 869-14-69
Dział Zamówień Publicznych
Kierownik: Krzysztof Zedlewski
Kierownik

Tel. (61) 869-16-51

Fax. (61) 869-18-47

DZP (61) 869-17-59
DZP (61) 869-17-56
Dział Prawny
Kierownik: Sława Maćkowiak
Kierownik (61) 869-12-06
DP (61) 869-17-79
Dział Techniczny
Kierownik: Elżbieta Huhn
Kierownik (61) 869-12-04
DT (61) 869-12-39
DT (61) 869-12-42
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik: Sławomir Mróz
Kierownik (61) 869-15-45
DAG (61) 869-16-52
DAG (61) 869-14-13
DAG (61) 869-14-34
Dział Głównego Energetyka i Aparatury Medycznej
Kierownik: Janusz Napierała
Kierownik (61) 869-12-37
DEAM (61) 869-18-99
DEAM (61) 869-12-22
Dział Ewidencji i Inwentur
Kierownik: Renata Majewska
Kierownik (61) 869-15-62
DEI (61) 869-15-38
Dział Żywienia
Kierownik: Barbara Zawadzka
Kierownik (61) 869-15-36
(61) 869-15-39
Dział Systemów Informatycznych
Kierownik: Roman Heppel
Kierownik (61) 869-17-88
DSI (61) 869-15-87
Dział Kontroli Zarządczej i Zarządzania Procesami
Pełnomocnik ds. Jakości: Eliza Dąbrowska
Kierownik (61) 869-14-86
Specjaliści ds. Jakości (61) 869-17-28
Samodzielne stanowiska Główny Specjalista ds. Polityki Personalnej: Kinga Szaroleta-Stryba (61) 869-12-11
Specjalista ds. Analiz Ekonomicznych: Paulina Wierzycka (61) 869-17-82
Pełnomocnik ds. Jakości: Eliza Dąbrowska (61) 869-14-86
Gł. Specjalista ds. Kontroli Dokumentacji Medycznej - Elżbieta Steć (61) 869-14-85
Audytor Wewnętrzny: Andrzej Marcinkowski (61) 869-18-49
Specjaliści ds. Jakości (61) 869-17-28
Kierownik: Barbara Kasprowicz ds. BHP (61) 869-12-08
Kierownik: Mirosław Trepto OC (61) 869-12-09
Dział Epidemiologii
Kierownik: Sylwia Miętkiewicz
Kierownik 602614852