Szpital

Historia szpitala

Sorry, this page is available only in Polish.

Za datę rozpoczynającą działalność Szpitala uważa się rok 1911. Założycielkami i jego wieloletnimi użytkowniczkami były niemieckie siostry z ewangelickiego zakonu Diakonisek. Na początku działało tu kilka oddziałów: wewnętrzny, okulistyczny, chirurgiczny, ginekologiczny, laryngologiczny i dziecięcy.

kam wegielinterior old

Chorzy otrzymywali doskonałą opiekę medyczną u sióstr, które po ponad 30 latach zmuszone były zostawić szpital w rękach Rosjan. W roku 1947 władzę nad nim przejął Uniwersytet Poznański a trzy lata później Akademia Medyczna. Z chwilą przejęcia, stał się on jednostką dydaktyczną i naukową. Powstawały kolejne oddziały kliniczne np. Chorób Wewnętrznych, Neurologii, Otolaryngologii, Chirurgii, Dermatologii, systematycznie uruchamiano przykliniczne poradnie i pracownie, w których wykonywano coraz więcej specjalistycznych badań.

panoramapers stary

Klinika Neurochirurgii wprowadzała pionierskie techniki mikrochirurgiczne w leczeniu wad naczyniowych mózgu i urazów kręgosłupa, co przyczyniło się do uzyskania wysokiej renomy na rynku medycznym. Zakład Chirurgii Stomatologicznej wyłonił Klinikę Chirurgii Szczękowej a następnie Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, która poszerzyła zakres szpitala o onkologiczną działalność chirurgiczną i ortognatyczną. Przy Klinice Otolaryngologii powstała Pracownia Foniatryczna, z której w kolejnych latach wyodrębniono samodzielną Klinikę Audiologii i Foniatrii.

lab mediumsala op

Również Zakład Anestezjologii stał się pierwszą w Polsce i jedną z pierwszych w Europie jednostek o takim profilu. Pionierskim ośrodkiem akademickim w kraju, zajmującym się leczeniem rodzimych i importowanych z zarażeń pasożytniczych była Klinika Chorób Pasożytniczych. Otwierano kolejno Klinikę Gastroenterologii i Żywienia Człowieka, Klinikę Nefrologii, Kardiologii czy Endokrynologii, w której wprowadzono do diagnostyki najnowocześniejsze wówczas metody oznaczania stężenia hormonów. W roku 1958 w Klinice Chorób Wewnętrznych przeprowadzono pierwszą w Polsce hemodializę a wydarzenie to jest uważane do dziś za wielki sukces. Należy także wspomnieć o ważnych osiągnięciach endokrynologicznych prof. Jerzego Kosowicza, który jako pracownik Kliniki Chorób Wewnętrznych po raz pierwszy na świecie opisał charakterystyczne zmiany w układzie kostnym występujące w wielu endokrynopatiach (znane później w światowym piśmiennictwie jako „objawy Kosowicza, pierwszy i drugi”). Po raz pierwszy w Polsce w pierwszym w kraju Ośrodku Izotopów Promieniotwórczych podano izotop jodu (131I) w terapii nadczynności tarczycy oraz fosfor promieniotwórczy (32P) w leczeniu czerwienicy prawdziwej.

sala stara

Bardzo ważne dla szpitala było również wykonanie w 1985 roku jednej z pierwszych w Polsce operacji przeszczepienia nerki. Transplantacji dokonał zespół lekarzy z Kliniki Chirurgii i Gastroenterologii z Kliniki Nefrologicznej. Po tym przełomowym zabiegu pracownicy Kliniki Chirurgii wprowadzili do praktyki klinicznej przezskórną cienkoigłową biopsję oraz przezskórny drenaż ropni i torbieli nerki. Warto wspomnieć, że w 1994 roku w Klinice Otolaryngologii po raz pierwszy przeprowadzono operację wszczepienia implantu ślimakowego osobie niesłyszącej. Poszczególne jednostki szpitala na przestrzeni lat rozwijały i poszerzały swoją działalność, tworząc kolejne wysokospecjalistyczne zakłady, instytuty, przykliniczne pracownie i poradnie. Wprowadzano pionierskie i innowacyjne metody laboratoryjno-diagnostyczne i techniki obrazowe. Prowadzone w szpitalu działania nad ciągłym rozwojem struktury organizacyjnej placówki, wyższą jakością świadczonych usług, zwiększaniem bezpieczeństwa i dostępności wysokospecjalistycznych świadczeń, dostosowywaniem się do potrzeb pacjentów, ale także oddanie wybitnych specjalistów medycznych i administracyjnych zatrudnianych w szpitalu, przyczyniły się do dzisiejszej pozycji Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego na rynku medycznym.