Informacje dla świadczeniodawców

Informacje nt. współpracy

Sorry, this page is available only in Polish.

Informacje dla jednostek zewnętrznych nt. współpracy

Szpital im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu nawiąże współpracę jednostkami medycznymi, dla których odpłatnie będzie świadczył usługi w dziedzinach:

 

  • Diagnostyki Laboratoryjnej
  • Diagnostyki Obrazowej
  • Sterylizacji i Dezynfekcji
  • Patomorfologii
  • Inne

 

Zachęcamy do podejmowania współpracy z naszym Szpitalem w zakresie badań diagnostycznych, z różnych dziedzin medycznych. Jesteśmy wysoce specjalistyczną placówką kliniczną, otwartą na współpracę, zarówno z pojedynczymi gabinetami lekarskimi jak i dużymi zakładami opieki zdrowotnej.

 

Wniosek z prośbą o podjęcie współpracy w określonej dziedzinie medycyny wraz z zaznaczeniem okresu współpracy oraz danymi placówki, prosimy kierować do Dyrekcji Szpitala. W celu uzyskania szczegółowych informacji związanych z podjęciem współpracy, prosimy o kontakt z Działem Statystyki, Rozliczeń i Sprzedaży Usług Medycznych tel. 61 869 1761.

 

Lub

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sekretariat Dyrekcji

ul. Przybyszewskiego 49

60-355 Poznań