Informacje dla świadczeniodawców

Staże

Wykaz jednostek współpracujących oraz wymagane dokumenty.

Kliknij w nazwę skierowania aby pobrać dokument.

 

 

Podmiot,

z którym zostało zawarte porozumienie

SKIEROWANIE

przyjęcie na staż do SKHŚ

SKIEROWANIE

Kierowanie na staż przez SKHŚ

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii

i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o.

Ramowe porozumienie, dziedzina określana w skierowaniu

 ---

Szpital Kliniczny im. K. Jonschera

Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Staż kierunkowy w zakresie:

- Chirurgii części twarzowej czaszki

- dermatologii

- dermatologii i wenerologii

- endokrynologii osób dorosłych

- medycyny nuklearnej

- neurologii dorosłych

- medycyny nuklearnej scyntygrafii

- neuroradiologii, diagnostyki obrazowej głowy i szyi
oraz w stomatologii

- anestezjologii

- otolaryngologii

- chorób wewnętrznych

Ramowe porozumienie, dziedzina określana w skierowaniu

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny

im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Ramowe porozumienie, dziedzina określana w skierowaniu Ramowe porozumienie, dziedzina określana w skierowaniu

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny

Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Ramowe porozumienie, dziedzina określana w skierowaniu Ramowe porozumienie, dziedzina określana w skierowaniu

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Ramowe porozumienie, dziedzina określana w skierowaniu Ramowe porozumienie, dziedzina określana w skierowaniu

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii

im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu

Ramowe porozumienie, dziedzina określana w skierowaniu Ramowe porozumienie, dziedzina określana w skierowaniu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

im. Prof. Ludwika Bierkowskiego w Poznaniu

Ramowe porozumienie, dziedzina określana w skierowaniu Ramowe porozumienie, dziedzina określana w skierowaniu
Szpital Wojewódzki w Poznaniu Ramowe porozumienie, dziedzina określana w skierowaniu Ramowe porozumienie, dziedzina określana w skierowaniu

Wielkopolskie Centrum Onkologii

im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu

Ramowe porozumienie, dziedzina określana w skierowaniu Ramowe porozumienie, dziedzina określana w skierowaniu

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski

im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym

SP ZOZ

Staż kierunkowy w zakresie:

- neurochirurgia

- gastroenterologia

- endokrynologia

- nefrologia

- diagnostyka i leczenie bólu

- neurologia dziecięca

- neuroradiologia

- neurologia (inny ośrodek specj. Neurologia)

- dermatologia

- neuroradiologia diagnostyki obrazowej głowy i szyi oraz w stomatologii

- podstawy medycyny nuklearnej, w tym obrazowania hybrydowego

- w ośrodku okulistyki dziecięcej

- w poradni ogólnej o profilu siatkówkowym

- w poradniach specjalistycznych
Ramowe porozumienie, dziedzina określana w skierowaniu
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu Ramowe porozumienie, dziedzina określana w skierowaniu Ramowe porozumienie, dziedzina określana w skierowaniu

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej

nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

Staż w dziedzinie pediatrii w Oddziale Klinicznym Neurologii Dzieci i Młodzieży ---
Szpital Średzki Sp. z o.o. Ramowe porozumienie, dziedzina określana w skierowaniu ---

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Ostrowie Wielkopolskim 

Staż kierunkowy w dziedzinie:

- neurochirurgii

- chirurgii części twarzowej
---
Regionalny Szpital w Kołobrzegu Staż kierunkowy w zakresie chirurgii onkologicznej w ramach specjalizacji z otolaryngologii ---
Regionalny Szpital w Kołobrzegu Staż kierunkowy w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej w ramach specjalizacji z otolaryngologii ---
Regionalny Szpital w Kołobrzegu Staż kierunkowy w zakresie audiologii i foniatrii w ramach specjalizacji z otolaryngologii ---
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie Ramowe porozumienie, dziedzina określana w skierowaniu ---
Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A. Staż kierunkowy wzakresie audiologii i foniatrii w ramach specjalizacji z otolaryngologii ---
Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie Staż kierunkowy wzakresie audiologii i foniatrii; otolaryngologii; chirurgii szczękowo-twarzowej ---

Poradnia Lekarza Rodzinnego

D. Chrzanowska-Skrzypczak, R. Grabowska, M. Nowak s.j.

Ramowe porozumienie, dziedzina określana w skierowaniu ---
"Medica Pro Familia" s.c. Ramowe porozumienie, dziedzina określana w skierowaniu ---
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia „ESKULAP” Poradnie Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej w Jarocinie Staż kierunkowy w zakresie dermatologii
---
Przychodnia Lekarska Ławica 1 Lucyna Kościńska Staż kierunkowy w zakresie dermatologii i laryngologii ---
Zespołu Lekarza Rodzinnego "CENTRUM"
Skierowanie ---

 

Porozumienie w sprawie staży kierunkowych do specjalizacji