Praca

Praca - Główny Specjalista ds Kontroli Dokumentacji Medycznej

Dyrekcja Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego UM w Poznaniu:
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

 

Stanowisko Głównego Specjalisty ds. Kontroli Dokumentacji Medycznej

 


Zadania:
• Bieżąca i długofalowa (zgodnie z założonym planem) kontrola obowiązującej na terenie szpitala dokumentacji medycznej wewnętrznej - indywidualnej i zbiorczej; pod kątem obowiązujących przepisów i uregulowań wewnętrznych szpitala;
• Opracowanie i przedkładanie Naczelnemu Lekarzowi Szpitala rocznego szczegółowego planu kontroli z podziałem na kwartały;
• Opracowanie i przedkładanie Naczelnemu Lekarzowi Szpitala bieżących, półrocznych i rocznych sprawozdań z przeprowadzonych czynności kontrolnych i innych wykonanych zadań;
• Kontrola realizacji wewnętrznych decyzji pokontrolnych;
• Podejmowanie innych działań mających na celu prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej na terenie Szpitala;
• Kontrola doraźna w innych zakresach zleconych przez członków Dyrekcji Szpitala,
• Realizacja innych czynności zleconych przez Dyrekcję Szpitala, a nieobjętych powyższym zakresem.


Wymogi ogólne:
• wykształcenie: wyższe magisterskie lub wyższe licencjackie
• doświadczenie: min 2 lata pracy w szpitalu
• wiedza praktyczna: w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z aktualnym rozporządzeniem (rozporządzenie MZ w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania)

 

Wymogi dodatkowe:
• Pożądane umiejętności: organizowania, przewidywania, motywowania, rozwiązywania konfliktów, współpracy, szybkiego reagowania
• Dodatkowe atuty: kreatywność, komunikatywność, operatywność, kultura osobista, postawa etyczna;

 

Osoby zainteresowane, prosimy o składanie aplikacji w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia:
 drogą mailową na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
lub
 bezpośrednio u Gł. Specjalisty ds. Polityki Personalnej (kontakt telefoniczny pod numerem 61 869 12 11)

 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o umieszczenie treści zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

 


Jeśli chcą Państwo, by CV pozostało u nas na potrzeby kolejnych rekrutacji, prosimy o zawarcie w CV klauzuli:


„Wyrażam dobrowolną zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.”

 

Prosimy również o zapoznanie się z treścią dołączonego do ogłoszenia obowiązku informacyjnego dla kandydatów do pracy.


Obowiązek informacyjny


 

 

(28.09.2018) Magazynier - magazyn żywnosciowy

SKHS zatrudni magazyniera

Dział Żywienia zatrudni pracownika do magazynu żywnościowego. Preferowany mężczyzna, wykształcenie średnie.

Umowa o pracę, pełen etat, 7.35 godz.

Praca polega na:

- odbieraniu oraz wydawaniu artykułów żywnościowych,

- pracy w komputerze,

- prowadzeniu dokumentacji HACCP.

 

Kierownik Działu Żywienia

Barbara Zawadzka

tel. 067/ 869 1536

 

informacja dla kandydatów do pracy w SKHŚ

(06.06.2018) Dietetyk

Zatrudnimy Dietetyka


Umowa o pracę na pełen etat. Praca biurowa (7h35) od poniedziałku do piątku,  w Dziale Żywienia.

Zakres obowiązków:

 • układanie jadłospisów
 • obsługa programu komputerowego
 • Prowadzenie dokumentacji HACCP


Zainteresowane osoby proszę o dostarczenie CV z numerem telefonu do kontaktu .
Do Działu żywienia wejście -B

Zawadzka Barbara
Kierownik działu
Tel.61 869 1536

(06.06.2018) Kucharz

Szpital zatrudni kucharza do pracy w kuchni centralnej.

Umowa o pracę na pełen etat, praca zmianowa.

kontakt:

Barbara Zawadzka - Kierownik Działu Żywienia,

tel.: 61 869 1536

(24.05.2018) Informatyk

Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM w Poznaniu:

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

INFORMATYK

Zadania:

 • diagnozowanie i usuwanie awarii sprzętu komputerowego,
 • instalacja i konfiguracja oprogramowania,
 • udział w realizowanych projektach z obszaru IT  
 • wsparcie użytkowników w codziennej pracy
 • raportowanie wykonanych zadań

 

Wymogi ogólne:

 • wykształcenie min. średnie – informatyka, elektronika lub pokrewne
 • praktyczna znajomość budowy i działania komputerów oraz sieci komputerowych.
 • dobra organizacja pracy;
 • wysoka komunikatywność;
 • terminowość, kreatywność i samodzielność w wykonywaniu zadań;
 • umiejętność pracy w grupie;
 • znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office i OpenOffice.

 

Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie na stanowisku związanym z serwisowaniem sprzętu informatycznego;

 

Osoby zainteresowane, prosimy o przesłanie CV w terminie do 30.06.2018r. na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM w Poznaniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Kontakt:

Roman Heppel

Kierownik Działu Systemów Informatycznych

Tel. 61 869 1788