Nasz szpital - inne jednostki medyczne

Centralne laboratorium mikrobiologiczne

Sorry, this page is available only in Polish.

Kierownik

dr n. farm. Hanna Tomczak

Tel. 61 869 1133

 

O laboratorium

Centralne Laboratorium Mikrobiologiczne świadczy usługi na rzecz pacjentów z oddziałów szpitalnych oraz poradni specjalistycznych. Ponadto wykonuje badania odpłatne dla jednostek zewnętrznych i pacjentów indywidualnych.

 

Laboratorium posiada w swojej ofercie  wysokospecjalistyczne badania z zakresu bakteriologii, mikologii, parazytologii.

 

Badania prowadzone są metodą hodowlaną, mikroskopową, biochemiczną i/lub serologiczną. Oceniana jest także wrażliwość poszczególnych patogenów na antybiotyki i leki przeciwgrzybicze oraz występowanie mechanizmów oporności.

 

W skład Centralnego Laboratorium Mikrobiologicznego wchodzą:

 

  • Pracownia Bakteriologii
  • Pracownia Immunodiagnostyki Parazytologicznej
  • Pracownia Diagnostyki Parazytologicznej

 

Każdy Pacjent Indywidualny w celu dokonania opłat za badania powinien zgłosić się do Kasy przy Centralnej Izbie Przyjęć. Zobacz cennik.

 

Jak przygotować się do badania?

UWAGA! Zgodnie z zaleceniami materiał do badań bakteriologicznych i mykologicznych powinien zostać pobrany przez Lekarza Prowadzącego i dostarczony wraz z odpowiednim skierowaniem lub informacją od Lekarza.

 

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące pobrania materiału i przygotowania pacjenta przed pobraniem udzielane są pod następującymi nr telefonów w Pracowniach:

 

  • Pracownia Bakteriologii - tel. 61 869 1317
  • Pracownia Immunodiagnostyki Parazytologicznej - tel. 61 869 1260
  • Pracownia Diagnostyki Parazytologicznej - tel. 61 869 1361

 

Punkt pobrań i przyjmowania materiału do badań

Dla Pacjentów Poradni

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu

ul. Przybyszewskiego 49

60-355 Poznań

ZPS - Wejście R, Ambulatorium

Poniedziałek-piątek

Od 7:15 do 14:15

 

Dla Pacjentów Indywidualnych

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu

ul. Przybyszewskiego 49

60-355 Poznań

Wejście E – Przy Centralnej Izbie Przyjęć

Poniedziałek-piątek

Od 7:15 do 14:15