Przyjęcie na oddział

Oddział gastroenterologii

Sorry, this page is available only in Polish.

Przyjęcie na oddział

Wszelkie informacje na temat wyznaczenia terminu hospitalizacji uzyskaja Państwo u Pielęgniarki Oddziałowej pod numerem: tel. 61 854 7838.

 

Dokumenty niezbędne przy planowym przyjęciu do szpitala

Pacjent przyjmowany do szpitala w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, winien posiadać przy sobie w dniu przyjęcia:

 

  • Ważne skierowanie do szpitala od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalisty, który zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia lub prowadzi prywatną praktykę lekarką,
  • Dowód tożsamości,
  • Nr PESEL/aktualny dokument ubezpieczenia,
  • Dokumentację medyczną (wyniki wszystkich wcześniejszych badań, karty informacyjne z poprzednich hospitalizacji etc.)

 

Procedura przyjęcia na oddział

 

  1. Potwierdzenie hospitalizacji w dniu przyjęcia u ordynatora oddziału
  2. Rejestracja w Centralnej Izbie Przyjęć
  3. Przyjęcie na oddziale

 

Poczytaj o oddziale