Przyjęcie na oddział

Oddział kliniczny chirurgii ogólnej, endokrynologicznej i onkologii gastroenterologicznej

Sorry, this page is available only in Polish.

Wyznaczenie terminu hospitalizacji

Wszelkie informacje na temat wyznaczenia terminu hospitalizacji uzyskają Państwo w sekretariacie oddziału pod numerem tel. 61 869 1275

 

Dokumenty niezbędne przy planowym przyjęciu do szpitala

Pacjent przyjmowany do szpitala w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, winien posiadać przy sobie w dniu przyjęcia:

 

  • Ważne skierowanie do szpitala od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalisty, który zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia lub prowadzi prywatną praktykę lekarką,
  • Dowód tożsamości,
  • Nr PESEL/aktualny dokument ubezpieczenia,
  • Dokumentację medyczną (wyniki wszystkich wcześniejszych badań, karty informacyjne z poprzednich hospitalizacji etc.)

 

Procedura przyjęcia na Oddział Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej

  1. Wizyta w Poradni Chirurgicznej – wejście R
  2. Rejestracja w Centralnej Rejestracji Izby Przyjęć – wejście E
  3. Wykonanie podstawowych badań w Dziale Diagnostyki Przedoperacyjnej Izby Przyjęć
  4. Przyjęcie na oddziale

 

Kontakt

Poradnia Chirurgiczna: 61 869 1244

Sekretariat OK. Chirurgii: 61 869 1275

 

Poczytaj o oddziale