Przyjęcie na oddział

Oddział kliniczny chorób wewnętrznych, metabolicznych i dietetyki

Sorry, this page is available only in Polish.

Wyznaczenie terminu hospitalizacji

Wszelkie informacje na temat wyznaczenia terminu hospitalizacji uzyskają Państwo w sekretariacie Oddziału pod numerem tel. 61 869 1314

 

Dokumenty niezbędne przy planowym przyjęciu do szpitala

Pacjent przyjmowany do szpitala w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, winien posiadać przy sobie w dniu przyjęcia:

 

  • Ważne skierowanie do szpitala od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalisty, który zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia lub prowadzi prywatną praktykę lekarką,
  • Dowód tożsamości,
  • nr PESEL/aktualny dokument ubezpieczenia,
  • Dokumentację medyczną (wyniki wszystkich wcześniejszych badań, karty informacyjne z poprzednich hospitalizacji etc.)

 

Procedura przyjęcia na oddział Chorób Wewnętrznych, Metabolicznych i Dietetyki

 

  1. Rejestracja w Centralnej Rejestracji Izby Przyjęć (wejście E)
  2. Przyjęcie na Oddziale (wejście E, piętro 1)

 

Kontakt

Sekretariat OK. Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych i Dietetyki :61 869 1314

 

Poczytaj o oddziale