Przyjęcie na oddział

Oddział kliniczny dermatologii

Sorry, this page is available only in Polish.

Wyznaczenie terminu hospitalizacji

Wszelkie informacje na temat wyznaczenia terminu hospitalizacji uzyskają Państwo w sekretariacie oddziału pod numerem tel. 61 869 1285

 

Dokumenty niezbędne przy planowym przyjęciu do szpitala

Pacjent przyjmowany do szpitala w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, winien posiadać przy sobie w dniu przyjęcia

 

  • Ważne skierowanie do szpitala od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalisty, który zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia lub prowadzi prywatną praktykę lekarką,
  • Dowód tożsamości,
  • Nr PESEL/aktualny dokument ubezpieczenia,
  • Dokumentację medyczną (wyniki wszystkich wcześniejszych badań, karty informacyjne z poprzednich hospitalizacji etc.)

 

Procedura przyjęcia na Oddział Dermatologii

 

  1. Wizyta w Poradni Dermatologicznej - wejście C
  2. Rejestracja w Centralnej Rejestracji Izby Przyjęć - wejście E
  3. Przyjęcie na oddziale

 

Kontakt

Poradnia Dermatologiczna: 61 869 1573

Sekretariat OK. Dermatologii: 61 869 1285

 

Poczytaj o oddziale