Przyjęcie na oddział

Oddział kliniczny neurochirurgii i neurotraumatologii

Sorry, this page is available only in Polish.

Wyznaczenie terminu hospitalizacji

Wszelkie informacje na temat wyznaczenia terminu hospitalizacji uzyskają Państwo w sekretariacie Oddziału pod numerem tel. 61 869 1422

 

Dokumenty niezbędne przy planowym przyjęciu do szpitala

Pacjent przyjmowany do szpitala w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, winien posiadać przy sobie w dniu przyjęcia:

 

  • Ważne skierowanie do szpitala od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalisty, który zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia lub prowadzi prywatną praktykę lekarką,
  • Dowód tożsamości,
  • Nr PESEL/aktualny dokument ubezpieczenia,
  • Dokumentację medyczną (wyniki wszystkich wcześniejszych badań, karty informacyjne z poprzednich hospitalizacji etc.)

 

Procedura przyjęcia na oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii

 

  1. Rejestracja w Centralnej Rejestracji Izby Przyjęć
  2. Wykonanie podstawowych badań w Dziale Diagnostyki Przedoperacyjnej Izby Przyjęć.
  3. Przyjęcie na Oddziale

 

Kontakt

Sekretariat OK. Neurochirurgii i Neurotraumatologii: 61 869 1422

 

Poczytaj o oddziale