Przyjęcie na oddział

Oddział kliniczny otolaryngologii i onkologii laryngologicznej

Sorry, this page is available only in Polish.

Wyznaczenie terminu hospitalizacji

Wszelkie informacje na temat wyznaczenia terminu hospitalizacji uzyskają Państwo pod numerem tel: 61 869 1592 w Poradni Otolaryngologii.

 

Dokumenty niezbędne przy planowym przyjęciu do szpitala

Pacjent przyjmowany do szpitala w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, winien posiadać przy sobie w dniu przyjęcia:

 

  • Ważne skierowanie do szpitala od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalisty, który zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia lub prowadzi prywatną praktykę lekarką,
  • Dowód tożsamości,
  • Nr PESEL/aktualny dokument ubezpieczenia,
  • Dokumentację medyczną (wyniki wszystkich wcześniejszych badań, karty informacyjne z poprzednich hospitalizacji etc.)

 

Procedura przyjęcia na oddział Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

 

  1. Wizyta w Poradni Otolaryngologicznej – wejście R
  2. Rejestracja w Centralnej Rejestracji Izby Przyjęć
  3. Wykonanie podstawowych badania w Dziale Diagnostyki Przedoperacyjnej Izby Przyjęć
  4. Przyjęcie na Oddziale

 

Kontakt

Sekretariat Ok. Otolaryngologii: 61 869 1387

Poradnia Otolaryngologiczna: 61 869 1592

 

Poczytaj o oddziale