Projekty

Projekty UE

 proj ue ncbir

Tytuł Projektu: Płynna biopsja - narzędzie do wykrywania „odcisków raka” we krwi obwodowej pacjentów z rakami głowy i szyi

 

Lider: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

Opis projektu:
Celem projektu „Płynna biopsja” jest opracowanie testu diagnostycznego i predykcyjnego do wykrywania śladów materiału genetycznego raka we krwi obwodowej („Cancer Fingerprints) u pacjentów z rakami płaskonabłonkowymi głowy i szyi (HNSCC). Dla raków głowy i szyi nie ma markerów wskazujących na aktywność choroby nowotworowej, stad projekt o akronimie „CancerTrace” odzwierciedlającym „śledzenie raka” ma za zadanie opracowanie sekwencji genetycznych służących jako marker.
Płynna biopsja to narzędzie do wykrywania małych fragmentów DNA raka, zwanego wolnym lub wolnocyrkulującym DNA (cfDNA), wysiewanym z głównej masy guza. Stężenie cfDNA we krwi obwodowej wzrasta wraz ze wzrostem nowotworu. Pomiar cfDNA we krwi pacjenta może zostać wykorzystany do: 1. określania stopnia zaawansowania choroby nowotworowej, 2. wykrycia guza przetrwałego, 3. wznowy, 4. rozwoju drugiego niezależnego raka, 5. jako test przesiewowy w grupach ryzyka rozwoju raków układu oddechowego.
Grupa badawcza to aktualnie 200 chorych z HNSCC. Projekt będzie realizowany przez konsorcjum złożone z czterech jednostek (lider - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu), które posiadają odpowiednie doświadczenie w realizacji prac badawczo-rozwojowych w zakresie wprowadzania do praktyki medycznej produktów opartych o wyniki badań molekularnych.
Grupą docelową dla produktu będą chorzy z HNSCC i po leczeniu. Podstawowe zastosowanie testu to monitorowanie wyników leczenia, badanie 3-4 razy w roku pozwoli na wcześniejsze wykrycie nawrotów raka. Dzięki temu terapia będzie podjęta na wczesnym etapie choroby, spersonalizowana, efektywna i dużo tańsza niż stosowana obecnie. Po zdobyciu pierwszych doświadczeń i ugruntowaniu wartości metody, test będzie można zastosować do badań przesiewowych w grupach ryzyka rozwoju HNSCC.

 

Partnerzy: Projekt realizowany jest przez konsorcjum naukowe, w składzie:
1.Uniwersytet  Medyczny im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Lider Konsorcjum),  
2. Szpital Kliniczny im.Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Członek Konsorcjum),
3. Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu (Członek Konsorcjum)
4. Centrum Badań DNA Sp. z o.o (Członek Konsorcjum).

 

Kwota dofinansowania:
Całkowita wartość projektu: 4 608 637,50 zł
Kwota kwalifikowana: 4 608 637,50 zł
Kwota dofinansowana: 4 143 012,50 zł 


 

proj ue is

Beneficjent: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu

 

Nr umowy: POIS.09.02.00-00-0013/16

 

Tytuł projektu: Utworzenie interdyscyplinarnego i cyfrowego systemu diagnostyki chorób układu krążenia dorosłych w zakresie kardiomonitorowania, angiografii, echokardiografii oraz elektrokardiografii

 

Opis projektu:
Głównym celem inwestycji jest wsparcie Wnioskodawcy oraz jego oddziałów, udzielających świadczeń zdrowotnych, ambulatoryjnych i szpitalnych dedykowanych pacjentom z chorobami układu krążenia w następujących obszarach tematycznych: kardiomonitorowanie, angiografia, echokardiografia, elektrokardiografia, telemonitoring.
Cel ten będzie realizowany poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i poprawę dostępności do wczesnej diagnostyki chorób układu krążenia, a także szkolenie personelu medycznego.

 

Planowane efekty projektu:

Planowanym do osiągnięcia rezultatem, wynikającym z realizacji projektu będzie poprawa dostępu do wysokojakościowych usług medycznych z zakresu diagnostyki chorób układu krążenia.
Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia długoterminowych korzyści, m.in.
1. Poprawa warunków technicznych i organizacyjnych Wnioskodawcy.
2. Skrócenie oczekiwania na badania z zakresu diagnostyki chorób układu krążenia oraz okresu hospitalizacji Pacjentów.
3. Poprawa jakości wykonywanych zabiegów.
4. Poprawa warunków pracy i wzrost motywacji pracowników zatrudnionych przez Wnioskodawcę.

 

Wartość projektu: 6.671.500,00 PLN
Dofinansowanie ze środków funduszy Unii Europejskiej: 4.278.775,00 PLN


Beneficjent: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu

 

Nr umowy: POIS.09.02.00-00-0014/16

 

Tytuł projektu: Zakup i wymiana aparatury medycznej na potrzeby interdyscyplinarnego Zespołu Klinik Diagnostycznych i Zabiegowych Głowy i Szyi i dostosowanie zaplecza diagnostyczno-leczniczego Szpitala do opieki na chorymi z nowotworami głowy i szyi

 

Opis projektu:
Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności do usług medycznych w zakresie diagnostyki nowotworów, szczególnie w obrębie głowy i szyi, na terenie Wielkopolski i województw ościennych, objętych oddziaływaniem projektu. Cel ten będzie realizowany poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, poprawę dostępności do wczesnej diagnostyki nowotworów oraz opieki medycznej, a także szkolenie personelu medycznego.
Przyjęty cel projektu jest spójny ze zdiagnozowanymi problemami, gdyż w wyniku jego realizacji zwiększone zostaną:
• dostępność do badań diagnostycznych chorych na nowotwory złośliwe, w tym nowotwory w obrębie głowy i szyi,
• możliwości techniczne Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu w zakresie jakości, ilości i szybkości przeprowadzonych badań scyntygraficznych, w tym scyntygrafii kości,
• jakość ośrodków terapii izotopowej na terenie województw objętych projektem, zajmujących się leczeniem za pomocą jodu radioaktywnego oraz izotopu samaru-153.
• ilość gammakamer na terenie Polski Zachodniej.

 

Planowane efekty projektu:
Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia długoterminowych korzyści:
1. Poprawa warunków technicznych i organizacyjnych Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu.
2. Skrócenie oczekiwania na badanie scyntygrafii dla pacjentów z Wielkopolski i województw ościennych.
3. Poprawa jakości wykonywanych operacji.
4. Poprawa warunków pracy i wzrost motywacji pracowników zatrudnionych w Szpitalu.
5. Zwiększenie udziału świadczeń z zakresu chemioterapii w trybie jednodniowym lub ambulatoryjnym

 

Wartość projektu: 3.540.000,00 PLN
Dofinansowanie ze środków funduszy Unii Europejskiej: 2.992.000,00 PLN


 

Instrukcja w/s przeciwdziałania oraz postępowania w przypadku wystąpienia nadużyć finansowych w zakresie konfliktów interesów, zmów przetargowych, korupcji, fałszerstwa dokumentów w zwiazku z realizacją Projektów pn.:
"Utworzenie interdyscyplinarnego i cyfrowego systemu diagnostyki chorób układu krążenia dorosłych w zakresie kardiomonitorowania, angiografii, echokardiografii oraz elektrokardiografii" nr projektu POIS.09.02.00-00-0013/16 oraz
"Zakup i wymiana aparatury medycznej na potrzeby interdyscyplinarnego Zespołu Klinik Diagnostycznych i Zabiegowych Głowy i Szyi i dostosowanie zaplecza diagnostyczno-leczniczego Szpitala do opieki na chorymi z nowotworami głowy i szyi" nr projektu POIS.09.02.00-00-0014/16
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2012 Priorytet IX, działanie 9.2 
 
Instrukcja dotycząca sposobu wysyłania i archiwizacji dokumentów, związanych z realizacją Projektów:
Utworzenie interdyscyplinarnego i cyfrowego systemu diagnostyki chorób układu krążenia dorosłych w zakresie kardiomonitorowania, angiografii, echokardiografii oraz elektrokardiografii” oraz
Zakup i wymiana aparatury medycznej na potrzeby interdyscyplinarnego Zespołu Klinik Diagnostycznych i Zabiegowych Głowy i Szyi i dostosowanie zaplecza diagnostyczno-leczniczego Szpitala do opieki na chorymi z nowotworami głowy i szyi
pdf

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko stworzyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.


W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.