Projekty

Projekty UE

 proj UE


Beneficjent: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu


Nr umowy: POIS.09.02.00-00-0013/16


Tytuł projektu: Utworzenie interdyscyplinarnego i cyfrowego systemu diagnostyki chorób układu krążenia dorosłych w zakresie kardiomonitorowania, angiografii, echokardiografii oraz elektrokardiografii


Opis projektu:
Głównym celem inwestycji jest wsparcie Wnioskodawcy oraz jego oddziałów, udzielających świadczeń zdrowotnych, ambulatoryjnych i szpitalnych dedykowanych pacjentom z chorobami układu krążenia w następujących obszarach tematycznych: kardiomonitorowanie, angiografia, echokardiografia, elektrokardiografia, telemonitoring.
Cel ten będzie realizowany poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i poprawę dostępności do wczesnej diagnostyki chorób układu krążenia, a także szkolenie personelu medycznego.


Planowane efekty projektu:

Planowanym do osiągnięcia rezultatem, wynikającym z realizacji projektu będzie poprawa dostępu do wysokojakościowych usług medycznych z zakresu diagnostyki chorób układu krążenia.
Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia długoterminowych korzyści, m.in.
1. Poprawa warunków technicznych i organizacyjnych Wnioskodawcy.
2. Skrócenie oczekiwania na badania z zakresu diagnostyki chorób układu krążenia oraz okresu hospitalizacji Pacjentów.
3. Poprawa jakości wykonywanych zabiegów.
4. Poprawa warunków pracy i wzrost motywacji pracowników zatrudnionych przez Wnioskodawcę.


Wartość projektu: 6.671.500,00 PLN
Dofinansowanie ze środków funduszy Unii Europejskiej: 4.278.775,00 PLN


Beneficjent: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu


Nr umowy: POIS.09.02.00-00-0014/16


Tytuł projektu: Zakup i wymiana aparatury medycznej na potrzeby interdyscyplinarnego Zespołu Klinik Diagnostycznych i Zabiegowych Głowy i Szyi i dostosowanie zaplecza diagnostyczno-leczniczego Szpitala do opieki na chorymi z nowotworami głowy i szyi


Opis projektu:
Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności do usług medycznych w zakresie diagnostyki nowotworów, szczególnie w obrębie głowy i szyi, na terenie Wielkopolski i województw ościennych, objętych oddziaływaniem projektu. Cel ten będzie realizowany poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, poprawę dostępności do wczesnej diagnostyki nowotworów oraz opieki medycznej, a także szkolenie personelu medycznego.
Przyjęty cel projektu jest spójny ze zdiagnozowanymi problemami, gdyż w wyniku jego realizacji zwiększone zostaną:
• dostępność do badań diagnostycznych chorych na nowotwory złośliwe, w tym nowotwory w obrębie głowy i szyi,
• możliwości techniczne Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu w zakresie jakości, ilości i szybkości przeprowadzonych badań scyntygraficznych, w tym scyntygrafii kości,
• jakość ośrodków terapii izotopowej na terenie województw objętych projektem, zajmujących się leczeniem za pomocą jodu radioaktywnego oraz izotopu samaru-153.
• ilość gammakamer na terenie Polski Zachodniej.


Planowane efekty projektu:
Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia długoterminowych korzyści:
1. Poprawa warunków technicznych i organizacyjnych Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu.
2. Skrócenie oczekiwania na badanie scyntygrafii dla pacjentów z Wielkopolski i województw ościennych.
3. Poprawa jakości wykonywanych operacji.
4. Poprawa warunków pracy i wzrost motywacji pracowników zatrudnionych w Szpitalu.
5. Zwiększenie udziału świadczeń z zakresu chemioterapii w trybie jednodniowym lub ambulatoryjnym


Wartość projektu: 3.540.000,00 PLN
Dofinansowanie ze środków funduszy Unii Europejskiej: 2.992.000,00 PLN


 

Instrukcja w/s przeciwdziałania oraz postępowania w przypadku wystąpienia nadużyć finansowych w zakresie konfliktów interesów, zmów przetargowych, korupcji, fałszerstwa dokumentów w zwiazku z realizacją Projektów pn.:
"Utworzenie interdyscyplinarnego i cyfrowego systemu diagnostyki chorób układu krążenia dorosłych w zakresie kardiomonitorowania, angiografii, echokardiografii oraz elektrokardiografii" nr projektu POIS.09.02.00-00-0013/16 oraz
"Zakup i wymiana aparatury medycznej na potrzeby interdyscyplinarnego Zespołu Klinik Diagnostycznych i Zabiegowych Głowy i Szyi i dostosowanie zaplecza diagnostyczno-leczniczego Szpitala do opieki na chorymi z nowotworami głowy i szyi" nr projektu POIS.09.02.00-00-0014/16
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2012 Priorytet IX, działanie 9.2 
 
Instrukcja dotycząca sposobu wysyłania i archiwizacji dokumentów, związanych z realizacją Projektów:
Utworzenie interdyscyplinarnego i cyfrowego systemu diagnostyki chorób układu krążenia dorosłych w zakresie kardiomonitorowania, angiografii, echokardiografii oraz elektrokardiografii” oraz
Zakup i wymiana aparatury medycznej na potrzeby interdyscyplinarnego Zespołu Klinik Diagnostycznych i Zabiegowych Głowy i Szyi i dostosowanie zaplecza diagnostyczno-leczniczego Szpitala do opieki na chorymi z nowotworami głowy i szyi
pdf

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko stworzyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.


W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.