Przyjęcie na oddział

Strona główna

Oddział kliniczny neurologii

Wyznaczenie terminu hospitalizacji

Wszelkie informacje na temat wyznaczenia terminu hospitalizacji uzyskają Państwo w sekretariacie pod numerem: 61 869 1535 lub u dr Jacka Karwackiego w Oddziale Neurologii pod numerem tel. 61 869 1455.

 

Dokumenty niezbędne przy planowym przyjęciu do szpitala

Skierowanie do szpitala od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalisty, który zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia lub prowadzi prywatną praktykę lekarką,
należy dostarczyć do sekrtetariatu Oddziału w ciągu 14 dni od ustalenia terminu przyjęcia: osobiście od pn - czw w godzinach 9 - 11 lub listownie.

 

 

Pacjent przyjmowany do szpitala w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, winien posiadać przy sobie w dniu przyjęcia:

 

  • Dowód tożsamości,
  • Nr PESEL/aktualny dokument ubezpieczenia,
  • Dokumentację medyczną (wyniki wszystkich wcześniejszych badań, karty informacyjne z poprzednich hospitalizacji etc.)

 

Procedura przyjęcia na Oddział Neurologii

 

  1. Rejestracja w Centralnej Rejestracji Izby Przyjęć
  2. Przyjęcie na Oddziale

 

Kontakt

Sekretariat OK. Neurologii 61 869 1535

Dr Jacek Karwacki tel. 61 869 1455

 

Poczytaj o oddziale