Przyjęcie na oddział

Oddział kliniczny nefrologii, transplantologii i chorób wewnętrznych

Wyznaczenie terminu hospitalizacji

Wszelkie informacje na temat wyznaczenia terminu hospitalizacji uzyskają Państwo w sekretariacie Oddziału pod numerem tel. 61 869 1326

 

Dokumenty niezbędne przy planowym przyjęciu do szpitala

Pacjent przyjmowany do szpitala w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, winien posiadać przy sobie w dniu przyjęcia:

 

  • Ważne skierowanie do szpitala od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalisty, który zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia lub prowadzi prywatną praktykę lekarką,
  • Dowód tożsamości,
  • Nr PESEL/aktualny dokument ubezpieczenia,
  • Dokumentację medyczną (wyniki wszystkich wcześniejszych badań, karty informacyjne z poprzednich hospitalizacji etc.)

 

Procedura przyjęcia na oddział Nefrologii, Transplantologii, i Chorób Wewnętrznych

 

  1. Rejestracja w Centralnej Rejestracji Izby Przyjęć (wejście E)
  2. Przyjęcie na Oddziale (wejście E, piętro I)

 

Kontakt

Sekretariat OK. Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych:61 869 1326

 

Poczytaj o oddziale