Strefa pacjenta

Wizyta w poradni

Ustalenie terminu wizyty

Dla pacjentów posiadających skierowanie do Poradni Specjalistycznej wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalistę, umówienie wizyty odbywa się od poniedziałku do piątku, telefonicznie 61 869 1100 w godzinach 8:00 – 14:00 lub osobiście od 8:00-14:00 - wszystkie poradnie.

 

Dodatkowo telefonicznie:

- Poradnia Dermatologiczna; tel. 61 869 1573

- Poradnia Proktologiczna; tel. 61 869 1569

- Poradnia Kardiologiczna; tel. 61 869 1215

- Poradnia Neurochirurgiczna; tel. 61 869 1215

- Poradnia Neurologiczna dla Dzieci i Młodzieży; tel. 61 869 1215

- Poradnia Otolaryngologiczna; tel. 61 869 1258

- Poradnia Audiologiczna i Foniatryczna; tel. 61 869 1257

 

  • telefonicznie od 8:00 – 14:00
  • osobiście od 8:00 – 14:00

 

 

Dokumenty potrzebne przy wizycie

Pacjent przyjmowany do Poradni Specjalistycznej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego winien posiadać:

 

  • Skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalisty, który zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

    skierowanie należy dostarczyć do poradni w ciągu 14 dni od ustalenia terminu wizyty: osobiście lub listownie

  • Dowód osobity
  • Komplet aktualnych wyników badań potwierdzających zasadność skierowania

 

 

Godziny pracy poszczególnych poradni i kontakt do rejestracji

 

lokalizacja przy ul. Przybyszewskiego

 

lokalizacja przy ul. Grunwaldzkiej