Nasz szpital - oddziały Grunwaldzka

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Kierownik Oddziału

Lek. med. Tomasz Purat

Tel. . 61 854 7815

 

W Oddziale Intensywnej Terapii leczeni są najciężej chorzy pacjenci w stanach bezpośredniego zagrożenia życia w przebiegu urazów, ciężkich zakażeń, ciężkich schorzeń systemowych oraz wielonarządowych, wymagających podtrzymywania funkcji życiowych metodami przyrządowymi i intensywną farmakoterapią oraz ciągłego monitorowania.

 

Oddział ma profil mieszany – przyjmowani są pacjenci ze schorzeniami internistycznymi, chirurgicznymi oraz z urazami. Pacjentów hospitalizowanych w oddziale można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej zaliczają się chorzy przyjmowani z innych oddziałów szpitala. Do drugiej kategorii należą chorzy z ostrymi zachorowaniami przyjmowani do OIT z Izby Przyjęć, głównie chorzy z urazami, w tym wielonarządowymi oraz pacjenci po nagłym zatrzymaniu krążenia. W oddziale znajduje się 5 łóżek dla pacjentów leczonych przez 28 osobową kadrę medyczną. Oddział wyposażony jest w najnowszy sprzęt medyczny taki jak: respiratory Nellcor Puritan Bennett 840, monitorowanie modułowe Datex Ohmeda, pompy strzykawkowe i perfuzyjne B.Braun, bronchofiberoskop Olympus, urządzenie do terapii nerkozastępczej Aquarius Edwards Lifesciences.

 

Personel medyczny oddziału udziela także świadczeń z zakresu anestezjologii - znieczulenia do wszystkich zabiegów operacyjnych i diagnostycznych w obrębie szpitala. Wszędzie gdzie to możliwe wykorzystujemy zalety blokad regionalnych, łącznie z pozostawieniem cewników w splotach nerwowych, aby zapewnić pooperacyjną analgezję (bezbolesność). Stanowiska do znieczulenia wyposażone są w sprzęt najnowszej generacji: aparaty do znieczulenia z monitorowaniem firmy Dräger.

 

Ważne telefony

Dyżurka pielęgniarek - tel. 61 854 7816

Lekarz dyżurny - tel. 61 854 7817

Telefon alarmowy - tel. 61 854 7818

Pielęgniarka Oddziałowa - tel. 61 854 7819