Nasz szpital - oddziały Grunwaldzka

Oddział kardiologii i pulmunologii z salą intensywnego nadzoru kardiologicznego

Kierownik Oddziału

lek. med. Paweł Nowinka

Tel. 61 8547855

 

W oddziale sprawowana jest opieka nad pacjentami ze schorzeniami układu krążenia i oddechowego. W zakresie usług wykonywane są badania diagnostyczne układu krążenia (EKG spoczynkowe, wysiłkowe, echo serca 3D, 24h monitoring EKG, 24 h monitoring pomiaru ciśnienia) i układu oddechowego (spirometria spoczynkowa i wysiłkowa, bronchofiberoskopia). W 31 łóżkowym oddziale zatrudnionych jest 33 pracowników medycznych.

 

 

Ważne telefony

Pielęgniarka Oddziałowa - tel. 61 854 7850

Dyżurka pielęgniarek - tel. 61 854 7851

Gabinet lekarski - tel. 61 854 7822

Opieka kardiologiczna - tel. 61 854 7853

Pracownia EKG - tel. 61 854 7855