Szpital

Szpital Grunwaldzka

 

Grunwaldzka Grunwaldzka Grunwaldzka Grunwaldzka Grunwaldzka Grunwaldzka Grunwaldzka
Oddziały

Centralna izba przyjęć

Radiologia

CLAB

Blok operacyjny

Oddział transplantologii, chirurgii ogólnej i naczyniowej

Oddział urologii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział chorób wewnętrznych i diabetologii

Oddział ortopedii i traumatologii narzadu ruchu

Oddział kardiologii i pulmunologii z salą intensywnego nadzoru kardiologicznego

Oddział kliniczny okulistyki i chirurgii plastycznej z pododdziałem okulistyki dziecięcej

Zespół poradni specjalistycznych

Oddział gastroenterologii