Nasz szpital - oddziały Grunwaldzka

Oddział kliniczny okulistyki z pododdziałem okulistyki dziecięcej

Kierownik

O.OKULISTYKI - nr ew 7055 - Stopa Marcin         

Prof. dr hab. n. med. Marcin Stopa

Tel. 61 854 7858

 

Zastępca Kierownika

dr n. med. Piotr Rakowicz

 

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr. Katarzyna Maliszewska - Misztal

 

Oddział kliniczny

Główne kierunki działalności oddziału:

 

 • Diagnostyka i leczenie schorzeń siatkówki.
 • Diagnostyka i leczenie operacyjne zaćmy.
 • Diagnostyka i leczenie schorzeń rogówki
 • Diagnostyka i leczenie operacyjne jaskry
 • Diagnostyka i leczenie retinopatii cukrzycowej.
 • Diagnostyka i leczenie zapaleń błony naczyniowej
 • Chirurgia plastyczna aparatu ochronnego oka.
 • Zaopatrywanie urazów narządu wzroku u dorosłych i dzieci.

 

Pracownie diagnostyczne:

 • Pracownia diagnostyki siatkówki (oftalmoskopia pośrednia, badanie OCT siatkówki, badanie ANGIO - OCT siatkówki)
 • Pracownia laseroterapii siatkówki (laser Argon, laser YAG)
 • Pracownia rogówkowa (keratometr, mikroskop śródbłonkowy).
 • Pracownia diagnostyki jaskry (perymetria komputerowa, badanie OCT).
 • Pracownia USG.Zakres badań diagnostycznych:

 • badanie pola widzenia metodą tradycyjną i komputerową,
 • badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego metodą aplanacyjną
 • spektralna optyczna koherentna tomografia (SD-OCT), ANGIO - OCT,
 • badanie obwodu siatkówki metodą bezpośrednią i pośrednią,
 • gonioskopia, keratotmetria, topografia rogówki, pachymetria
 • ultrosonografia gałki ocznej (USG),
 • zdjęcia przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej.Leczenie operacyjne:

 • operacje zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepem soczewki zwijalnej,
 • operacje przeciwjaskrowe,
 • operacje odwarstwienia siatkówki:
  • chirurgia konwencjonalna,
  • witrektomia,
  • retinopeksja gazem
 • leczenie operacyjne błon nasiatkówkowych
 • leczenie operacyjne otworów w plamce
 • fakofragmentacja
 • usuwanie ciał obcych wewnątrzgałkowych
 • operacyjne leczenie zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (amd)
  • operacja translokacji plamki
  • operacja autologicznego przeszczepu nabłonka barwnikowego i naczyniówki
 • operacje plastyczne powiek (odwinięcie, podwinięcie, kępki żółte, guzy),
 • zabiegi plastyczne aparatu ochronnego oka (skrzydliki, brodawczaki, gradówki),
 • iniekcje doszklistkowe
 • Irydotomia i ALT w leczeniu jaskry
 • laseroterapia w retinopatii cukrzycowej przy pomocy lasera argonowego
 • przeszczepy rogówki
 • naszycie błony owodniowej

 

Poradnia Specjalistyczna (Poradnia Konsultacyjna)

Poradnia Specjalistyczna (Poradnia Konsultacyjna)

Poradnia Leczenia Schorzeń Siatkówki

Poradnia Leczenia Schorzeń Rogówki.Inne formy działalności:

-        Zajęcie dydaktyczne dla studentów Wydziału Lekarskiego II

-        Kształcenie podyplomowe lekarzy CMKP.

-        Badania naukowe

 • Prowadzone są projekty badawcze dotyczące leczenia chorób siatkówki, zapalenia błony naczyniowej, chorób powierzchni oka, a także zaawansowanych metod obrazowania siatkówki i ciała szklistego oraz nowoczesnych metod chirurgicznych.

-        Współpraca naukowa z Katedrą Optometrii i Biologii Układu Wzrokowego UM w Poznaniu, Politechniką Poznańską i Akademią im. Jana Długosza

-        Udział w sympozjach naukowych w kraju i za granicą.

-        Publikacje prac naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych

-        Prowadzenie kursów: kurs witreoretinalny dla lekarzy ze specjalizacją i w trakcie specjalizacji.

 

 

Ważne telefony

Pielęgniarka oddziałowa - tel. 61 854 7859

Dyżurka pielęgniarek - tel. 61 854 7860

Gabinet lekarski - tel. 61 854 7861

 

Lekarze

Prof. dr hab. n. med. Marcin Stopa

specjalista chorób oczu

 

dr n. med. Piotr Rakowicz

specjalista chorób oczu

 

lek. med. Marzena Frankowiak

specjalista chorób oczu

specjalista chorób wewnętrznych

 

lek. med. Ryszard Gattner

specjalista chorób oczu

 

lek. med. Elżbieta Marciniak

specjalista chorób oczu

 

 

dr n. med Celina Helak - Łapaj

specjalista chorób oczu

 

lek. med. Jacek Idziak

specjalista chorób oczu

 

dr n. med Magdalelna Dalz

specjalista chorób oczu

 

lek. med. Anna Mikołajczyk - Lorkiewicz

w trakcie specjalizacji

 

lek. med. Małgorzata Rogaczewska

w trakcie specjalizacji

 

lek. med. Zuzanna Niedziela

w trakcie specjalizacji

 

lek. med. Magda Kozłowska

w trakcie specjalizacji

 

lek. med. Kamila Schwarc

w trakcie specjalizacji

 

lek. med. Monika Klimas

w trakcie specjalizacji

 

lek. med. Wojciech Hajduk

w trakcie specjalizacji

 

lek. med. Paulina Baluch

w trakcie specjalizacji

 

lek. med. Joanna Wojciechowska

w trakcie specjalizacji

 

lek. med. Maksym Ciesielski

w trakcie specjalizacji

 

lek. med. Karol Waszkowiak

w trakcie specjalizacji

 

lek. med. Justyna Janasiewicz- Karachitos

w trakcie specjalizacji

 

lek. med. Julia Grabowska

w trakcie specjalizacji

 

lek. med. Helena Chudzińska

w trakcie specjalizacji