Nasz szpital - oddziały Grunwaldzka

Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Kierownik Oddziału

Dr n. med. Jerzy Nazar

Tel. 61 854 7862

 

W Oddziale Ortopedii i Traumatologii hospitalizowani są pacjenci, u których wykonywane są zarówno zabiegi operacyjne jak i leczenie zachowawcze narządów ruchu. Najczęstsze przypadki leczenia operacyjnego dotyczą protezoplastyki totalnej/rewizyjnej stawu biodrowego, kolanowego, protezoplastyki bipolarnej stawu biodrowego, artroskopii  stawu kolanowego, barkowego czy skokowego.  Wykwalifikowana kadra medyczna zajmuje się leczeniem operacyjnym złamań kości kończyn, miednicy oraz zwichnięć stawów.

 

Leczenie nieoperacyjne natomiast stosowane jest m.in. w ostrych zespołach bólowych kręgosłupa, zamkniętych repozycjach złamań a także  zwichnięć.

 

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu posiada 22 łóżka oraz zatrudnia 25 pracowników medycznych.. Dzięki bogatemu zapleczu sprzętowemu oddziału możliwe  jest prowadzenie  specjalistycznej diagnostyki ortopedycznej, tak niezwykle istotnej w podejmowaniu późniejszych działań terapeutycznych.

 

 

Ważne telefony

Pielęgniarka oddziałowa - tel. 61 854 7863

Dyżurka pielęgniarek - tel. 61 854 7864

Gabinet lekarski - tel. 61 854 7865