Nasz szpital - oddziały Przybyszewskiego

Oddział Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej

Kierownik Oddziału: Prof. dr hab. n. med. Marek Karczewski

transplantologii_chirurgii_ogolnej_naczyniowej_marek_karczewski

 

 

 

 

 

 

 

 

Z-ca Kierownika Oddziału: lek. Michał Stronka

Pielęgniarka Oddziałowa - mgr Justyna Belczyk 

 


 

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej zatrudnia lekarzy specjalistów w chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej i transplantologii klinicznej. Posiada akredytację na szkolenie we wszystkich wyżej wymienionych specjalnościach.

 

Działalność transplantacyjna Oddziału rozpoczęła się we wrześniu 2012 roku po otrzymaniu akredytacji Ministra Zdrowia na wykonywanie zabiegów przeszczepienia nerek od dawców żywych i zmarłych. W lutym 2013 roku jako pierwszy ośrodek w Wielkopolsce wykonał laparoskopowe pobranie nerki od dawcy żywego. W chwili obecnej Oddział przygotowuje się do poszerzenia działalności transplantacyjnej o przeszczepienia wątroby.

Ponadto Oddział w ramach pełnionych ostrych dyżurów stanowi zabezpieczenie chirurgiczne dla Poznaniaków i Wielkopolan.

Wykonuje zabiegu planowe w zakresie

Chirurgii onkologicznej: nowotwory żołądka, dwunastnicy, jelita cienkiego i grubego, odbytnicy, trzustki, wątroby, nerki, tarczycy, nadnerczy, piersi oraz czerniaka złośliwego skóry

Chirurgii endokrynologicznej: operacje tarczycy, przytarczyc, nadnerczy

Chirurgii gastroenterologicznej: leczenie operacyjne zapalnych chorób jelit, wypadania odbytnicy, kalectwa dróg żółciowych, uchyłka Zenkera, przepukliny rozworu przełykowego przepony, GERD, pozapalnych torbieli trzustki

Chirurgii laparoskopowej: pęcherzyka żółciowego, wyrostka robaczkowego, przepuklin pachwinowych (TEP i TAPP), przepukliny rozworu przełykowego, GERD, jelita cienkiego i grubego, wątroby, torbieli pozapalnych trzustki, nadnerczy, śledziony, otyłości (resekcja mankietowa żołądka, by-pass żołądkowo-jelitowy)

Wytworzenia dostępów naczyniowych do dializ i chemioterapii

Przeszczepianie nerek od dawców zmarłych i żywych

Kwalifikacja i przygotowanie pacjentów1) do przeszczepienia nerki.

 

Nasz zespół

Z-ca Kierownika Oddziału: lek. med. Maria Szymaniak

Zespół Transplantacyjny: prof. dr hab. n. med. Marek Karczewski, lek. Michał Stronka, dr n. med. Honorata Stadnik, lek. Krzysztof Rędziński oraz nefrolog dr n. med. Jan Wojciechowski

Koordynatorzy Zespołu Transplantacyjnego:

Wojciech Czapiewski

Marcin Kowalczyk

Zespół Chirurgiczny Oddziału

Kierownik Oddziału

prof. dr hab. n. med. Marek Karczewski

Zastępca Kierownika Oddziału

lek. Maria Szymaniak

 

Asystenci:

dr n. med. Honorata Stadnik - specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, transplantologii klinicznej

lek. Magdalena Górna - specjalista chirurgii ogólnej,

lek. Krzysztof Rędziński - specjalista chirurgii ogólnej, w trakcie specjalizacji z transplantologii klinicznej

lek.Michał Stronka (specjalista chirurg, transplantolog kliniczny, w trakcie specjalizacji z urologii)

lek. Tadeusz Rajczyk - specjalista chirurgii ogólnej

Rezydenci w zakresie Chirurgii Ogólnej:

dr n. med. Zofia Adamska-Jernaś

lek. Helena Barczyk

lek. Agnieszka Ciepły

lek. Wojciech Cierach

lek. Agata Dłubak

lek. Michał Gamrat

lek. Jan Patyk

 

Ważne telefony:

Sekretariat tel. (61) 869 11 74, fax. (61) 869 11 75

Pielęgniarka Oddziałowa (61) 869 11 73

Dyżurka lekarska (61) 869 11 72

Kierownik Oddziału (61) 869 11 70

Dyżurka pielęgniarska T1 (61) 869 12 93

Dyżurka pielęgniarska T2 (61) 869 13 65