Nasz szpital - oddziały Grunwaldzka

Oddział urologii

Ordynator Oddziału

Lek.med. Jerzy Topczewski

Tel. 61 854 78 72

 

Oddział Urologii jest wieloprofilową jednostką, w której przeprowadza się diagnostykę i leczenie schorzeń  urologicznych. Wykonywane są tu zabiegi metodą klasyczną w pełnym zakresie, oraz endoskopowe, które znacznie skracają czas pobytu pacjenta w szpitalu. Do najczęstszych procedur leczniczych należy zaliczyć:

 

  • elektroresekcję przezcewkową guzów pęcherza  moczowego-TURT,
  • elektroresekcję przezcewkową gruczołu krokowego-TURP,
  • endoskopowe leczenie zwężeń cewki moczowej,
  • kruszenie i usuwanie kamieni moczowych na każdym poziomie układu moczowego (cystolithotrypsja,URSL,PCNL).

 

Bardzo ważnym elementem jest specjalistyczna diagnostyka  układu moczo-płciowego, którą wykonuje się w pełnym zakresie. Na wyposażeniu Oddziału Urologii jest sprzęt do przeprowadzania zabiegów endoskopowych wraz z torem wizyjnym, aparat ultrasonograficzny, który umożliwia diagnostykę obrazową narządów jamy brzusznej i układu moczo-płciowego. Schorzenia onkologiczne są istotnym elementem w działalności diagnostyczne-leczniczej jednostki.

 

Ponad 70% zabiegów wykonywanych jest metodą endoskopową. Oddział dysponuję salą przeznaczoną do tego typu zabiegów. Ponadto dysponuje salą do przeprowadzania zabiegów sposobem klasycznym.

 

Personel oddziału systematycznie podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach, konferencjach i zjazdach tematycznych.

 

Oddział w niemal niezmienionym składzie personalnym działa od wielu lat, tworząc zintegrowany zespół.

 

W 15 łóżkowym Oddziale zatrudniona jest 14 osobowa kadra medyczna.

 

Ważne telefony

Gabinet lekarski - Tel. 61 854 7875

Dyżurka  pielęgniarek -Tel. 61 854 7873