Wyniki konkursu ofert Drukuj
Wtorek, 15. Kwiecień 2014 12:24

Wyniki konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego oraz wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na wykonywanie ww. badań

Na podstawie pkt. X ust. 1 Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego oraz wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na wykonywanie ww. badań Komisja konkursowa informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano następujących oferentów:


Diagnostic-Med. Centrum Diagnostyki Radiologicznej Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 16/18

60-780 Poznań

 
Nabór - Kadry Drukuj
Piątek, 04. Kwiecień 2014 11:00
Dyrekcja Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego UM w Poznaniu
 
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: 
INSPEKTOR DS. PRACOWNICZYCH
 
 
Odpowiedni kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

wykształcenie min. średnie;
dobra znajomość zagadnień kadrowych i płacowych;
dobra organizacja pracy własnej i współpracy z innymi komórkami wewnętrznymi i podmiotami zewnętrznymi;
dobra znajomość pakietu MS Office; programu PŁATNIK
biegła obsługa urządzeń biurowych;
odpowiedzialność, rzetelność, dokładność; 
doświadczenie w pracy na tożsamym stanowisku;
mile widziana znajomość zagadnień dotyczących organizacji pracy w podmiotach leczniczych.

Osoby zainteresowane, prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny ze zdjęciem) w terminie do 30.04.2014r. na adres:

Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM
ul. Przybyszewskiego 49,
60- 355 Poznań
z dopiskiem KADRY/2014
 
e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

lub o kontakt telefoniczny pod numerem 61 869 1615.
 

 

 
Tomografia - zmiana Drukuj
Wtorek, 25. Marzec 2014 11:51
Zmiana warunków konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego oraz wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na wykonywanie ww badań
 
 
Dyrektor Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego 
Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu, 
 
 
na podstawie punktu XII Szczegółowych warunków konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego oraz wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na wykonywanie ww. badań wprowadza następujące zmiany:

I. Zmiana załącznika nr 4 do SWKO – zmiana Wzoru umowy
II. Zmiana załącznika nr 2 do umowy
III. Zmiana załącznika nr 5 do SWKO – zmiana Wzoru umowy najmu

 


materiały do pobrania:

 

Zmiana warunków konkursu ofert

nowy Zał. nr 2 do umowy

nowy Zał. nr 4 - Wzór Umowy

nowy Zał. nr 5 - Wzór Umowy Najmu 


 

 


 
Zmiana terminu Drukuj
Piątek, 21. Marzec 2014 14:48
Dyrektor Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego 
Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu, 

na podstawie punktu X ust.4  Szczegółowych warunków konkursu ofert o udzielenie zamówienia świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego oraz wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na wykonywanie ww. badań informuje, że zmianie ulega termin składania ofert.

1. Termin składania ofert upływa 28 marca 2014 roku o godz. 9.45.
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 marca 2014 roku w siedzibie Udzielającego zamówienie w budynku Dyrekcji – salka konferencyjna – godz. 10.00.
 

 

 
Konkurs - wyniki Drukuj
Piątek, 21. Marzec 2014 13:00
Poznań, 21.03.2014r.

Wyniki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 

Na podstawie § 20 Regulaminu, Komisja konkursowa dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert:

Oferty przyjęte na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach usług lekarskich w zakresie podstawowej i / lub dyżurowej ordynacji w Szpitalu, w szczególności w:
 
 
Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu wraz z Poradnią Ortopedyczną: 

• Oferta – Andrzej Pyda 
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA ANDRZEJ PYDA
60-586 Poznań ul. Miła 8/1

• Oferta – Przemysław Tomaszewski 
PRAKTYKA LEKARSKA PRZEMYSŁAW TOMASZEWSKI
60-406 Poznań, os. Lotnictwa Polskiego 7g/52

• Oferta – Krzysztof Frąckowiak 
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA KRZYSZTOF FRĄCKOWIAK
62-003 Biedrusko, ul. Zjednoczenia 291/42

• Oferta – Robert Spławski 
SPŁAWSKI ROBERT SPECJALISTYCZNY GABINET ORTOPEDYCZNY 
63-000 Środa Wielkopolska, ul. Czerwonego Krzyża 2
 
 
Izbie Przyjęć

• Oferta - Maciej Bernacki 
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA
62-023 Gądki, ul. Stokrotkowa 10 Kamionki
 
 
usług lekarskich w zakresie radiodiagnostyki – w szczególności w Pracowni Radiologii, ul. Grunwaldzka 16/18

• Oferta – Magdalena Guzek - Węcławiak 
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA
60-322 Poznań, ul. Grunwaldzka 187D/2
 
 
usług lekarskich w Zespole Poradni Specjalistycznych – w szczególności w Poradni Endokrynologicznej

• Oferta – Maciej Owecki
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA
60-826 Poznań, ul. Reja 5/6

• Oferta – Leszek Pietz 
LESZEK PIETZ GABINET LEKARSKI CHOROBY WEWNĘTRZNE, ENDOKRYNOLOGIA
60-161 Poznań, ul. Międzyborska 33

• Oferta – Krzysztof Michałek 
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA
60-135 Poznań, ul. Raszyńska 35/24


usług lekarskich w Zespole Poradni Specjalistycznych – w szczególności w Poradni Neurologicznej

• Oferta – Elżbieta Przedpelska - Ober
SPECJALISTYCZNY GABINET NEUROLOGICZNY
60-313 Poznań, ul. Grunwaldzka 129A


usług lekarskich w zakresu diagnostyki patomorfologicznej

• Oferta - Małgorzata Janicka - Jedyńska 
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA
61-676 Poznań os. Wichrowe Wzgórze 14 m.51

• Oferta - Paweł Trzeciak 
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA,
62-080 Tarnowo Podgórne, Plac Margaretek 10/1A

• Oferta - Katarzyna Iwanik 
INDYWIDUALNA SEPCJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKAW MIEJSCU WEZWANIA HISTOPATOLOGIA CYTOLOGIA, 
62-020 Swarzędz os. E. Raczyńskiego 1 m.57
 
 
usług pielęgniarskich w ramach procedur z zakresu neuroradiologii, w szczególności angiografii, angioplastyk i embolizacji

• Hanna Mroczkowska 
Indywidualna Praktyka Pielęgniarska
61-680 Poznań ul. Wiesiołkowa 40

• Leokadia Zalewska
Indywidualna Praktyka Pielęgniarska
61-245 Poznań Os. Rusa 113/10
 
 
usług ratownika medycznego, w szczególności w ramach Centralnej Izby Przyjęć, ul. Przybyszewskiego 49

• Artur Socha
60-227 Poznań ul. Lodowa 5 m.21

• Damian Jarociński
60-142 Poznań, ul. Promienista 92/7

• Adam Lubik
60-479 Poznań ul. Strzeszyńska 225

• Mariusz Kurkowski
SPECJALISTYCZNE POGOTOWIE RATUNKOWE
68-200 Żary ul. Skarbowa 23
 

 

 
Zatrudnimy pielęgniarkę Drukuj
Czwartek, 20. Marzec 2014 14:17

Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM w Poznaniu zatrudni pielęgniarkę do pracy w Oddziale Anestezjologii.

 

Kontakt: Czesława Maruszyńska - Naczelna Pielęgniarka Szpitala
tel: (61) 869 1263


 

 
Przetarg vending Drukuj
Środa, 19. Marzec 2014 13:22

Dyrekcja Szpitala Klinicznego 
im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań 
tel.(061) 869-12-03, fax. (061) 867-12-32


Ogłasza przetarg na wynajem powierzchni użytkowej Szpitala. 

1. Przedmiotem przetargu  jest wynajem 1 m², zlokalizowanego na parterze budynku Szpitala przy ul. Grunwaldzkiej 16/18 z przeznaczeniem na ustawienie automatu vendingowego sprzedającego gorące napoje – szt.1 (1 m²) – cena min. 570 zł netto.
 
2. Czas na który zostanie zawarta umowa : 
24 miesiące od daty zawarcia umowy 
Termin rozpoczęcia działalności -  kwiecień  2014r.
 
3. Udzielanie informacji dotyczących konkursów -  do dnia  24.03.2014r.        
osoby upoważnione: 
Sławomir Mróz - Kierownik Działu AG - tel. (061) 869-15-45
Iwona Cegielska - Inspektor - tel. (061) 869-14-13
 
4. Wizja lokalna możliwa w dniu 21.03 .2014r o godz. 10.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym u osób upoważnionych.
 
5. Termin i miejsce złożenia oferty - do dnia 25.03.2014r.  do godziny 9.00, Szpital Kliniczny  im. H. Świecickiego, ul. Przybyszewskiego 49 Poznań, kancelaria ogólna Szpitala, budynek C.
 
6. Otwarcie ofert - w dniu 25.03.2014r. – Szpital Kliniczny im. H. Świecickiego, ul. Przybyszewskiego 49 Poznań, wejście "O" - godzina 10.00.
 
7. Termin związania ofertą - 10 dni od daty wyboru oferty.
 
8. Kryterium wyboru oferty stanowi najwyższa cena w zł brutto.
 
9. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, j. polskim, pismem maszynowym, podpisana przez osobę uprawniona, zawierać potwierdzone za zgodność z oryginałem kopię NIP, REGON, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, formularz ofertowy oraz oświadczenie (zał. Nr 1 i 2.). Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, z tytułem konkursu którego dotyczy.
 
10. Dyrekcja Szpitala zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w każdym czasie oraz przesunięcie terminu składania ofert. 
 

 


Materiały do pobrania:

 

szczegółowe warunki przetargu

zał. nr 1. formularz ofertowy

zał. nr 2. oświadczenie

zał. nr 3. umowa najmu 


 

  
Praca dla: portier - ochroniarz Drukuj
Wtorek, 18. Marzec 2014 20:17

Poszukujemy osób na stanowisko: portier - ochroniarz.

Oferujemy pracę w portierni szpitalnej , praca zmianowa polegająca na udzielaniu informacji, wydawaniu kluczy, kontroli systemu monitoringu, kierowaniu ruchem pojazdów wjeżdżających na teren szpitala, drobne interwencje porządkowe.

Zainteresowane osoby proszę o dostarczenie CV z numerem telefonu do kontaktu.

(mile widziane osoby z licencja prac. ochrony)

 

Dział Administracyjno Gospodarczy: wejście O, pierwsze piętro

Sławomir Mróz

Kierownik Działu AG

 
zmiana terminu Drukuj
Wtorek, 18. Marzec 2014 11:24
Dyrektor Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego 
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, 
tel. 0-61 869-12-03, fax. 0-61 867-12-32 
 
 
informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert w przedmiocie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach:

 usług lekarskich w ramach podstawowej i / lub dyżurowej ordynacji w Szpitalu, w szczególności w:
• Izbie Przyjęć (ul. Grunwaldzka 16/18, Poznań);
• Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z uwzględnieniem Poradni Ortopedycznej (ul. Grunwaldzka 16/18, Poznań);
• Poradni Endokrynologicznej (ul. Przybyszewskiego 49, Poznań);
• Poradni Neurologicznej (ul. Przybyszewskiego 49, Poznań);
 usług lekarskich z zakresu diagnostyki patomorfologicznej;
 usług lekarskich z zakresu radiodiagnostyki (ul. Grunwaldzka 16/18, Poznań);
 usług pielęgniarskich w ramach procedur z zakresu neuroradiologii, w szczególności: angiografii, angioplastyk i  embolizacji (ul. Przybyszewskiego 49, Poznań );
 usług ratownika medycznego, w szczególności w ramach Centralnej Izby Przyjęć (ul. Przybyszewskiego 49, Poznań );

Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie (z napisem: Oferta dot. Usługi zdrowotne / marzec`2014 ) w Kancelarii Ogólnej Szpitala, w terminie do dnia 21.03.2014r. do godz. 10:00;

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2014r. o godz. 11:oo w budynku Dyrekcji – salka konferencyjna.

Szpital zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.
 
Oferentom przysługuje prawo składania protestów i odwołania odpowiednio do Komisji Konkursowej i Dyrektora Jednostki Udzielającej zamówienie.
 

 

 
Konkurs - usługi lekarskie Drukuj
Poniedziałek, 03. Marzec 2014 11:28
Dyrektor Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego
Uniwersytetu Medycznego 
w Poznaniu,
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, 
tel. 0-61 869-12-03, fax. 0-61 867-12-32 

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.11.112.654), ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

I. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach:
 usług lekarskich w ramach podstawowej i / lub dyżurowej ordynacji w Szpitalu, w szczególności w:
• Izbie Przyjęć (ul. Grunwaldzka 16/18, Poznań);
• Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z uwzględnieniem Poradni Ortopedycznej (ul. Grunwaldzka 16/18, Poznań);
• Poradni Endokrynologicznej (ul. Przybyszewskiego 49, Poznań);
• Poradni Neurologicznej (ul. Przybyszewskiego 49, Poznań);
 usług lekarskich z zakresu diagnostyki patomorfologicznej;
 usług lekarskich z zakresu radiodiagnostyki (ul. Grunwaldzka 16/18, Poznań);
 usług pielęgniarskich w ramach procedur z zakresu neuroradiologii, w szczególności: angiografii, angioplastyk i  embolizacji (ul. Przybyszewskiego 49, Poznań);
 usług ratownika medycznego, w szczególności w ramach Centralnej Izby Przyjęć (ul. Przybyszewskiego 49, Poznań);
 
II. Umowy na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zostaną zawarte na okres 1 – 3 lat. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych ustala się w zależności od konkretnej umowy, na pierwszy dzień następujący po rozstrzygnięciu postępowania.

III. Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursu ofert, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, projekt umowy oraz wzór formularza oferty można otrzymać u Głównego Specjalisty ds. Polityki Personalnej w terminie od 05.03.2014r. do 14.03.2014r. w godz. 8:00 – 14:00;

IV. Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie ( z napisem: Oferta dot. Usługi zdrowotne / marzec`2014 ) w Kancelarii Ogólnej Szpitala, w terminie do dnia 21.03.2014r. do godz. 13:00.

V. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2014r. o godz. 14:00 w budynku Dyrekcji – salka konferencyjna.

VI. Szpital zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości lub części, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.

VII. Oferent jest związany ofertą do czasu rozstrzygnięcia konkursu.

VIII. Oferentom przysługuje prawo składania protestów i odwołania odpowiednio do Komisji Konkursowej i Dyrektora Jednostki Udzielającej zamówienie.

  
Konkurs tomografia-rezonans Drukuj
Piątek, 21. Luty 2014 13:34
Dyrektor Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego 
Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, 
tel. 0-61 869-12-03, fax. 0-61 867-12-32 

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.), ogłasza konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne i zaprasza do składania ofert.

I. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielenie zamówienia na:
świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego
wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na wykonywanie badań tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego 

Badania będą wykonywane na rzecz pacjentów Izby Przyjęć i Oddziałów Szpitalnych zlokalizowanych przy ulicy Grunwaldzkiej 16/18, dla których transport celem wykonania badania w innej lokalizacji stanowi zagrożenie pogorszenia stanu zdrowia lub w przypadkach pilnych kiedy nie ma możliwości natychmiastowego wykonania badania przez udzielającego zamówienie w Ośrodku Diagnostyki Obrazowej przy ulicy Przybyszewskiego 49.

II. Umowa na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne oraz umowa najmu zostanie zawarta na czas określony od września 2014 r. do 30 czerwca 2016 r.

III. Zakres świadczeń został określony w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, które wraz z załącznikami, zawierającymi materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, projekty umów oraz wzory formularzy można otrzymać w Dziale Statystyki, Rozliczeń i Sprzedaży Usług Medycznych przy ulicy Przybyszewskiego 49, budynek C, pokój nr 3385/3386, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.25 do 14.35, lub pobrać ze strony Szpitala www.spsk2.pl .

IV. Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie 
(z napisem: Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań; „Oferta - badania tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego oraz najem pomieszczeń” w budynku C - Kancelaria Ogólna Szpitala, w terminie do 25.03.2014 r. do godz. 09:45.

V. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.03.2014. o godz. 10.00 w budynku Dyrekcji – salka konferencyjna.

VI. Szpital zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.

VII. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą do 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

VIII. Oferentom przysługuje prawo składania protestów i odwołania odpowiednio do Komisji Konkursowej i Dyrektora Jednostki Udzielającej zamówienie.


materiały do pobrania:
6. Zał. nr 2 do umowy (plik .doc)

 


 
« PoczątekPoprzedni123DalejOstatnie »

Strona 1 z 3
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM, Powered by Joomla!