2 Maja Drukuj
Środa, 30. Kwiecień 2014 06:49

Informujemy, że 02.05.2014 r. Dział Zamówień Publicznych oraz Administracja Szpitala nie pracują.
 

 
 
Wyniki konkursu ofert Drukuj
Wtorek, 15. Kwiecień 2014 12:24

Wyniki konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego oraz wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na wykonywanie ww. badań

Na podstawie pkt. X ust. 1 Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego oraz wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na wykonywanie ww. badań Komisja konkursowa informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano następujących oferentów:


Diagnostic-Med. Centrum Diagnostyki Radiologicznej Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 16/18

60-780 Poznań

 
Nabór - Kadry Drukuj
Piątek, 04. Kwiecień 2014 11:00
Dyrekcja Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego UM w Poznaniu
 
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: 
INSPEKTOR DS. PRACOWNICZYCH
 
 
Odpowiedni kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

wykształcenie min. średnie;
dobra znajomość zagadnień kadrowych i płacowych;
dobra organizacja pracy własnej i współpracy z innymi komórkami wewnętrznymi i podmiotami zewnętrznymi;
dobra znajomość pakietu MS Office; programu PŁATNIK
biegła obsługa urządzeń biurowych;
odpowiedzialność, rzetelność, dokładność; 
doświadczenie w pracy na tożsamym stanowisku;
mile widziana znajomość zagadnień dotyczących organizacji pracy w podmiotach leczniczych.

Osoby zainteresowane, prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny ze zdjęciem) w terminie do 30.04.2014r. na adres:

Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM
ul. Przybyszewskiego 49,
60- 355 Poznań
z dopiskiem KADRY/2014
 
e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

lub o kontakt telefoniczny pod numerem 61 869 1615.
 

 

 
Tomografia - zmiana Drukuj
Wtorek, 25. Marzec 2014 11:51
Zmiana warunków konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego oraz wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na wykonywanie ww badań
 
 
Dyrektor Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego 
Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu, 
 
 
na podstawie punktu XII Szczegółowych warunków konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego oraz wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na wykonywanie ww. badań wprowadza następujące zmiany:

I. Zmiana załącznika nr 4 do SWKO – zmiana Wzoru umowy
II. Zmiana załącznika nr 2 do umowy
III. Zmiana załącznika nr 5 do SWKO – zmiana Wzoru umowy najmu

 


materiały do pobrania:

 

Zmiana warunków konkursu ofert

nowy Zał. nr 2 do umowy

nowy Zał. nr 4 - Wzór Umowy

nowy Zał. nr 5 - Wzór Umowy Najmu 


 

 


 
Zmiana terminu Drukuj
Piątek, 21. Marzec 2014 14:48
Dyrektor Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego 
Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu, 

na podstawie punktu X ust.4  Szczegółowych warunków konkursu ofert o udzielenie zamówienia świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego oraz wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na wykonywanie ww. badań informuje, że zmianie ulega termin składania ofert.

1. Termin składania ofert upływa 28 marca 2014 roku o godz. 9.45.
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 marca 2014 roku w siedzibie Udzielającego zamówienie w budynku Dyrekcji – salka konferencyjna – godz. 10.00.
 

 

 
Konkurs - wyniki Drukuj
Piątek, 21. Marzec 2014 13:00
Poznań, 21.03.2014r.

Wyniki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 

Na podstawie § 20 Regulaminu, Komisja konkursowa dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert:

Oferty przyjęte na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach usług lekarskich w zakresie podstawowej i / lub dyżurowej ordynacji w Szpitalu, w szczególności w:
 
 
Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu wraz z Poradnią Ortopedyczną: 

• Oferta – Andrzej Pyda 
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA ANDRZEJ PYDA
60-586 Poznań ul. Miła 8/1

• Oferta – Przemysław Tomaszewski 
PRAKTYKA LEKARSKA PRZEMYSŁAW TOMASZEWSKI
60-406 Poznań, os. Lotnictwa Polskiego 7g/52

• Oferta – Krzysztof Frąckowiak 
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA KRZYSZTOF FRĄCKOWIAK
62-003 Biedrusko, ul. Zjednoczenia 291/42

• Oferta – Robert Spławski 
SPŁAWSKI ROBERT SPECJALISTYCZNY GABINET ORTOPEDYCZNY 
63-000 Środa Wielkopolska, ul. Czerwonego Krzyża 2
 
 
Izbie Przyjęć

• Oferta - Maciej Bernacki 
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA
62-023 Gądki, ul. Stokrotkowa 10 Kamionki
 
 
usług lekarskich w zakresie radiodiagnostyki – w szczególności w Pracowni Radiologii, ul. Grunwaldzka 16/18

• Oferta – Magdalena Guzek - Węcławiak 
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA
60-322 Poznań, ul. Grunwaldzka 187D/2
 
 
usług lekarskich w Zespole Poradni Specjalistycznych – w szczególności w Poradni Endokrynologicznej

• Oferta – Maciej Owecki
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA
60-826 Poznań, ul. Reja 5/6

• Oferta – Leszek Pietz 
LESZEK PIETZ GABINET LEKARSKI CHOROBY WEWNĘTRZNE, ENDOKRYNOLOGIA
60-161 Poznań, ul. Międzyborska 33

• Oferta – Krzysztof Michałek 
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA
60-135 Poznań, ul. Raszyńska 35/24


usług lekarskich w Zespole Poradni Specjalistycznych – w szczególności w Poradni Neurologicznej

• Oferta – Elżbieta Przedpelska - Ober
SPECJALISTYCZNY GABINET NEUROLOGICZNY
60-313 Poznań, ul. Grunwaldzka 129A


usług lekarskich w zakresu diagnostyki patomorfologicznej

• Oferta - Małgorzata Janicka - Jedyńska 
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA
61-676 Poznań os. Wichrowe Wzgórze 14 m.51

• Oferta - Paweł Trzeciak 
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA,
62-080 Tarnowo Podgórne, Plac Margaretek 10/1A

• Oferta - Katarzyna Iwanik 
INDYWIDUALNA SEPCJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKAW MIEJSCU WEZWANIA HISTOPATOLOGIA CYTOLOGIA, 
62-020 Swarzędz os. E. Raczyńskiego 1 m.57
 
 
usług pielęgniarskich w ramach procedur z zakresu neuroradiologii, w szczególności angiografii, angioplastyk i embolizacji

• Hanna Mroczkowska 
Indywidualna Praktyka Pielęgniarska
61-680 Poznań ul. Wiesiołkowa 40

• Leokadia Zalewska
Indywidualna Praktyka Pielęgniarska
61-245 Poznań Os. Rusa 113/10
 
 
usług ratownika medycznego, w szczególności w ramach Centralnej Izby Przyjęć, ul. Przybyszewskiego 49

• Artur Socha
60-227 Poznań ul. Lodowa 5 m.21

• Damian Jarociński
60-142 Poznań, ul. Promienista 92/7

• Adam Lubik
60-479 Poznań ul. Strzeszyńska 225

• Mariusz Kurkowski
SPECJALISTYCZNE POGOTOWIE RATUNKOWE
68-200 Żary ul. Skarbowa 23
 

 

 
Zatrudnimy pielęgniarkę Drukuj
Czwartek, 20. Marzec 2014 14:17

Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM w Poznaniu zatrudni pielęgniarkę do pracy w Oddziale Anestezjologii.

 

Kontakt: Czesława Maruszyńska - Naczelna Pielęgniarka Szpitala
tel: (61) 869 1263


 

 
Przetarg vending Drukuj
Środa, 19. Marzec 2014 13:22

Dyrekcja Szpitala Klinicznego 
im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań 
tel.(061) 869-12-03, fax. (061) 867-12-32


Ogłasza przetarg na wynajem powierzchni użytkowej Szpitala. 

1. Przedmiotem przetargu  jest wynajem 1 m², zlokalizowanego na parterze budynku Szpitala przy ul. Grunwaldzkiej 16/18 z przeznaczeniem na ustawienie automatu vendingowego sprzedającego gorące napoje – szt.1 (1 m²) – cena min. 570 zł netto.
 
2. Czas na który zostanie zawarta umowa : 
24 miesiące od daty zawarcia umowy 
Termin rozpoczęcia działalności -  kwiecień  2014r.
 
3. Udzielanie informacji dotyczących konkursów -  do dnia  24.03.2014r.        
osoby upoważnione: 
Sławomir Mróz - Kierownik Działu AG - tel. (061) 869-15-45
Iwona Cegielska - Inspektor - tel. (061) 869-14-13
 
4. Wizja lokalna możliwa w dniu 21.03 .2014r o godz. 10.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym u osób upoważnionych.
 
5. Termin i miejsce złożenia oferty - do dnia 25.03.2014r.  do godziny 9.00, Szpital Kliniczny  im. H. Świecickiego, ul. Przybyszewskiego 49 Poznań, kancelaria ogólna Szpitala, budynek C.
 
6. Otwarcie ofert - w dniu 25.03.2014r. – Szpital Kliniczny im. H. Świecickiego, ul. Przybyszewskiego 49 Poznań, wejście "O" - godzina 10.00.
 
7. Termin związania ofertą - 10 dni od daty wyboru oferty.
 
8. Kryterium wyboru oferty stanowi najwyższa cena w zł brutto.
 
9. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, j. polskim, pismem maszynowym, podpisana przez osobę uprawniona, zawierać potwierdzone za zgodność z oryginałem kopię NIP, REGON, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, formularz ofertowy oraz oświadczenie (zał. Nr 1 i 2.). Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, z tytułem konkursu którego dotyczy.
 
10. Dyrekcja Szpitala zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w każdym czasie oraz przesunięcie terminu składania ofert. 
 

 


Materiały do pobrania:

 

szczegółowe warunki przetargu

zał. nr 1. formularz ofertowy

zał. nr 2. oświadczenie

zał. nr 3. umowa najmu 


 

  
Praca dla: portier - ochroniarz Drukuj
Wtorek, 18. Marzec 2014 20:17

Poszukujemy osób na stanowisko: portier - ochroniarz.

Oferujemy pracę w portierni szpitalnej , praca zmianowa polegająca na udzielaniu informacji, wydawaniu kluczy, kontroli systemu monitoringu, kierowaniu ruchem pojazdów wjeżdżających na teren szpitala, drobne interwencje porządkowe.

Zainteresowane osoby proszę o dostarczenie CV z numerem telefonu do kontaktu.

(mile widziane osoby z licencja prac. ochrony)

 

Dział Administracyjno Gospodarczy: wejście O, pierwsze piętro

Sławomir Mróz

Kierownik Działu AG

 
zmiana terminu Drukuj
Wtorek, 18. Marzec 2014 11:24
Dyrektor Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego 
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, 
tel. 0-61 869-12-03, fax. 0-61 867-12-32 
 
 
informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert w przedmiocie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach:

 usług lekarskich w ramach podstawowej i / lub dyżurowej ordynacji w Szpitalu, w szczególności w:
• Izbie Przyjęć (ul. Grunwaldzka 16/18, Poznań);
• Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z uwzględnieniem Poradni Ortopedycznej (ul. Grunwaldzka 16/18, Poznań);
• Poradni Endokrynologicznej (ul. Przybyszewskiego 49, Poznań);
• Poradni Neurologicznej (ul. Przybyszewskiego 49, Poznań);
 usług lekarskich z zakresu diagnostyki patomorfologicznej;
 usług lekarskich z zakresu radiodiagnostyki (ul. Grunwaldzka 16/18, Poznań);
 usług pielęgniarskich w ramach procedur z zakresu neuroradiologii, w szczególności: angiografii, angioplastyk i  embolizacji (ul. Przybyszewskiego 49, Poznań );
 usług ratownika medycznego, w szczególności w ramach Centralnej Izby Przyjęć (ul. Przybyszewskiego 49, Poznań );

Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie (z napisem: Oferta dot. Usługi zdrowotne / marzec`2014 ) w Kancelarii Ogólnej Szpitala, w terminie do dnia 21.03.2014r. do godz. 10:00;

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2014r. o godz. 11:oo w budynku Dyrekcji – salka konferencyjna.

Szpital zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.
 
Oferentom przysługuje prawo składania protestów i odwołania odpowiednio do Komisji Konkursowej i Dyrektora Jednostki Udzielającej zamówienie.
 

 

 
Konkurs - usługi lekarskie Drukuj
Poniedziałek, 03. Marzec 2014 11:28
Dyrektor Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego
Uniwersytetu Medycznego 
w Poznaniu,
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, 
tel. 0-61 869-12-03, fax. 0-61 867-12-32 

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.11.112.654), ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

I. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach:
 usług lekarskich w ramach podstawowej i / lub dyżurowej ordynacji w Szpitalu, w szczególności w:
• Izbie Przyjęć (ul. Grunwaldzka 16/18, Poznań);
• Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z uwzględnieniem Poradni Ortopedycznej (ul. Grunwaldzka 16/18, Poznań);
• Poradni Endokrynologicznej (ul. Przybyszewskiego 49, Poznań);
• Poradni Neurologicznej (ul. Przybyszewskiego 49, Poznań);
 usług lekarskich z zakresu diagnostyki patomorfologicznej;
 usług lekarskich z zakresu radiodiagnostyki (ul. Grunwaldzka 16/18, Poznań);
 usług pielęgniarskich w ramach procedur z zakresu neuroradiologii, w szczególności: angiografii, angioplastyk i  embolizacji (ul. Przybyszewskiego 49, Poznań);
 usług ratownika medycznego, w szczególności w ramach Centralnej Izby Przyjęć (ul. Przybyszewskiego 49, Poznań);
 
II. Umowy na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zostaną zawarte na okres 1 – 3 lat. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych ustala się w zależności od konkretnej umowy, na pierwszy dzień następujący po rozstrzygnięciu postępowania.

III. Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursu ofert, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, projekt umowy oraz wzór formularza oferty można otrzymać u Głównego Specjalisty ds. Polityki Personalnej w terminie od 05.03.2014r. do 14.03.2014r. w godz. 8:00 – 14:00;

IV. Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie ( z napisem: Oferta dot. Usługi zdrowotne / marzec`2014 ) w Kancelarii Ogólnej Szpitala, w terminie do dnia 21.03.2014r. do godz. 13:00.

V. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2014r. o godz. 14:00 w budynku Dyrekcji – salka konferencyjna.

VI. Szpital zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości lub części, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.

VII. Oferent jest związany ofertą do czasu rozstrzygnięcia konkursu.

VIII. Oferentom przysługuje prawo składania protestów i odwołania odpowiednio do Komisji Konkursowej i Dyrektora Jednostki Udzielającej zamówienie.

  
« PoczątekPoprzedni123DalejOstatnie »

Strona 1 z 3
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM, Powered by Joomla!