Dział Zamówień
Publicznych
Plan postępowań Spis postępowań w toku Postępowania w trybie z wolnej ręki

Dział Zamówień Publicznych


Kierownik Działu Zamówień Publicznych
mgr Krzysztof Zedlewski
tel. +61 869-16-51

Specjalista ds. zamówień publicznych
Magdalena Łuczkowska
tel: +61 869 16 95
e-mail: luczkowska.magdalena@spsk2.pl

Specjalista ds. zamówień publicznych
Iwo Bartkowski
tel: +61 869 17 59
e-mail: bartkowski.iwo@spsk2.pl

Specjalista ds. prawnych
Magdalena Rogowska
tel: +61 869 17 56
e-mail: rogowska.magdalena@spsk2.pl

Inspektor ds. zamówień publicznych
Agnieszka Majchrzak
tel: +61 869 18 47
e-mail: majchrzak.agnieszka@spsk2.pl

Inspektor ds. zamówień publicznych
Klaudia Nyga
tel: +61 869 18 47
e-mail: nyga.klaudia@spsk2.pl


e-mail: dzp@spsk2.pl
fax. +61 869 18 47Copyright (C) by RH dla SK im. H. Święcickiego UM